korikart > Products > Basak Fish Chip Snack

Showing the single result

  • Basak Fish Chip Snack (30g)

    ฿690
    "Basak Spicy Fish Snack" ที่เป็นข้าวเกรียบปลารสเผ็ด ดูเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการของว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ น่าสนใจมากที่มีส่วนผสมหลักคือเนื้อปลาสูริมิ (Surimi) สูงถึง 81% ซึ่งมีข้อดีในด้านโปรตีนและความสดชื่นของเนื้อปลา   ลักษณะที่น่าสนใจของ "Basak Spicy Fish Snack": 1. โปรตีนสูง: มีปริมาณโปรตีนที่ใกล้เคียงกับมวลโปรตีนของไข่ 1 ฟองต่อ 30 กรัมของผลิตภัณฑ์นี้, ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการได้รับโปรตีนที่สำคัญในอาหาร 2. เหมาะสำหรับทุกวัย: เป็นของว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุชื่นชอบ, ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกลุ่มอายุทั้งหลาย 3. รสเผ็ดและกรอบ: มีความเผ็ดและกรอบ, ทำให้เป็นของว่างที่มีรสชาติที่ท้าทายและทำให้รู้สึกพิสูจน์ 4. เหมาะสำหรับวัยรุ่นถึง 30 ปี: เป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับกลุ่มวัยนี้, ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีอายุในช่วงนี้ 5. ของว่างทางโภชนาการสำหรับเบียร์และไวน์: มีความเผ็ดและรสชาติที่เหมาะสำหรับการทานร่วมกับเบียร์หรือไวน์, ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการแต่งกลิ่นอาหาร   ผลิตภัณฑ์นี้ดูเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการข้าวเกรียบที่ไม่เพียงแค่อร่อย แต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับทุกๆ คนที่กำลังมองหาของว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

    Basak Fish Chip Snack (30g)

    "Basak Spicy Fish Snack" ที่เป็นข้าวเกรียบปลารสเผ็ด ดูเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการของว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ น่าสนใจมากที่มีส่วนผสมหลักคือเนื้อปลาสูริมิ (Surimi) สูงถึง 81% ซึ่งมีข้อดีในด้านโปรตีนและความสดชื่นของเนื้อปลา   ลักษณะที่น่าสนใจของ "Basak Spicy Fish Snack": 1. โปรตีนสูง: มีปริมาณโปรตีนที่ใกล้เคียงกับมวลโปรตีนของไข่ 1 ฟองต่อ 30 กรัมของผลิตภัณฑ์นี้, ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการได้รับโปรตีนที่สำคัญในอาหาร 2. เหมาะสำหรับทุกวัย: เป็นของว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุชื่นชอบ, ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับกลุ่มอายุทั้งหลาย 3. รสเผ็ดและกรอบ: มีความเผ็ดและกรอบ, ทำให้เป็นของว่างที่มีรสชาติที่ท้าทายและทำให้รู้สึกพิสูจน์ 4. เหมาะสำหรับวัยรุ่นถึง 30 ปี: เป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับกลุ่มวัยนี้, ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีอายุในช่วงนี้ 5. ของว่างทางโภชนาการสำหรับเบียร์และไวน์: มีความเผ็ดและรสชาติที่เหมาะสำหรับการทานร่วมกับเบียร์หรือไวน์, ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการแต่งกลิ่นอาหาร   ผลิตภัณฑ์นี้ดูเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการข้าวเกรียบที่ไม่เพียงแค่อร่อย แต่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับทุกๆ คนที่กำลังมองหาของว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
Item added To cart
X