korikart > Products > Calo Crush

Showing the single result

  • Calo Crush (42g / 60 Tab)

    ฿799
    Calo Crush Calo-Crush ทำให้การลดน้ำหนักมีข้อดีต่างๆ ทั้งการเผาผลาญความพุ่งขึ้นของพลังงาน, การลดดัชนีมวลกาย, การทำลายไตรกลีเซอไรด์, การปรับปรุงสภาวะไขมันในตับ, การลดความเหนื่อยล้า, และการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยแมงกานีส สารสำคัญที่พัฒนาจากการทดลองในมนุษย์ของ Opuntia ficus-indica ที่ใช้ส่วนผสมใน Calo-Crush เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการช่วยลดน้ำหนักและรักษาสุขภาพ และได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดค่าดัชนีมวลกาย ✅ วิธีใช้ CALO-CRUSH รับประทานครั้งละ 2 เม็ดภายใน 30 นาทีหลังอาหาร (แนะนำหลังอาหารกลางวัน) วันละครั้ง ✅ คุณสมบัติที่สำคัญ ▶พัฒนาโดยใช้ส่วนผสมที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา และจากการทดลองในมนุษย์ของ Opuntia ficus-indica สามารถช่วยให้คุณเผาผลาญได้มากถึง 800 Kcal ในระหว่างวัน! ▶ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดค่าดัชนีมวลกาย (ดัชนีมวลกาย) ผ่านการทดลองทางคลินิก ▶รองรับการลดน้ำหนักโดยการทำลายไตรกลีเซอไรด์โดยตรง ▶ปรับปรุงสภาวะไขมันพอกตับด้วยโพลีฟีนอล (โพลีไฮดริกฟีนอล) ▶กำจัดอนุมูลอิสระเนื่องจากปริมาณซิลีมาริน ซึ่งช่วยในการฟื้นฟูความเหนื่อยล้า ▶เสริมภูมิคุ้มกันด้วยแมงกานีส ไตรกลีเซอไรด์ที่คงอยู่ถาวรนั้นเผาผลาญได้ยากและอาจขัดขวางการสูญเสียไขมันในบริเวณต่างๆ เช่น แขนและหน้าท้อง Opuntia ficus-indica ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ Calo-Crush ช่วยสลายไขมันที่ดื้อรั้นเหล่านี้

    Calo Crush (42g / 60 Tab)

    Calo Crush Calo-Crush ทำให้การลดน้ำหนักมีข้อดีต่างๆ ทั้งการเผาผลาญความพุ่งขึ้นของพลังงาน, การลดดัชนีมวลกาย, การทำลายไตรกลีเซอไรด์, การปรับปรุงสภาวะไขมันในตับ, การลดความเหนื่อยล้า, และการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยแมงกานีส สารสำคัญที่พัฒนาจากการทดลองในมนุษย์ของ Opuntia ficus-indica ที่ใช้ส่วนผสมใน Calo-Crush เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการช่วยลดน้ำหนักและรักษาสุขภาพ และได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดค่าดัชนีมวลกาย ✅ วิธีใช้ CALO-CRUSH รับประทานครั้งละ 2 เม็ดภายใน 30 นาทีหลังอาหาร (แนะนำหลังอาหารกลางวัน) วันละครั้ง ✅ คุณสมบัติที่สำคัญ ▶พัฒนาโดยใช้ส่วนผสมที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา และจากการทดลองในมนุษย์ของ Opuntia ficus-indica สามารถช่วยให้คุณเผาผลาญได้มากถึง 800 Kcal ในระหว่างวัน! ▶ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดค่าดัชนีมวลกาย (ดัชนีมวลกาย) ผ่านการทดลองทางคลินิก ▶รองรับการลดน้ำหนักโดยการทำลายไตรกลีเซอไรด์โดยตรง ▶ปรับปรุงสภาวะไขมันพอกตับด้วยโพลีฟีนอล (โพลีไฮดริกฟีนอล) ▶กำจัดอนุมูลอิสระเนื่องจากปริมาณซิลีมาริน ซึ่งช่วยในการฟื้นฟูความเหนื่อยล้า ▶เสริมภูมิคุ้มกันด้วยแมงกานีส ไตรกลีเซอไรด์ที่คงอยู่ถาวรนั้นเผาผลาญได้ยากและอาจขัดขวางการสูญเสียไขมันในบริเวณต่างๆ เช่น แขนและหน้าท้อง Opuntia ficus-indica ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ Calo-Crush ช่วยสลายไขมันที่ดื้อรั้นเหล่านี้
Item added To cart
X