korikart > การคืนสินค้าและคืนเงิน / Return and Refund

การคืนสินค้าและคืนเงิน / Return and Refund

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ KORIKART THAILAND ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง KORIKART THAILAND เอง เช่น ทาง KORIKART THAILAND ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง KORIKART THAILAND ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย KORIKART THAILAND เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก KORIKART THAILAND ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง (ติดต่อเรา) และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ KORIKART THAILAND ได้รับคำร้องของท่าน KORIKART THAILAND จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.korikart.net

6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว

6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน KORIKART THAILAND ของลูกค้าเอง

6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

Item added To cart
X