korikart > Products > Joayo

Showing all 2 results

 • Joayo Cheese Topokki

  ฿70
    สินค้าขายดีของเรา “JOAYO” คือต๊อกป๊อกกีทดแทนมื้ออาหารที่บ้าน (HMR) ที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ง่ายๆ ภายใน 3 นาที สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหนึ่งปี ต๊อกปกกีเป็นอาหารที่เป็นตัวแทนของเกาหลี แต่ Joayo ของเรามีต๊อกปกกีสไตล์ฟิวชั่นที่มีซอสประเภทต่างๆ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารเกาหลีสามารถเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของต๊อกปกกีได้อย่างง่ายดาย •ปรุงง่าย สามารถรับประทานได้ ภายใน 3 นาที•พกติดตัวไปได้ทุกที่ จะทานเล่นหรือเป็นกับข้าวก็ได้ รสชาติอร่อย ทานง่าย สะดวกในการพกพาไปในทุกที่ และปรุงง่าย สามารถรับประทานได้ภายใน 3 นาที วิธีรับประทาน 1.เทส่วนผสมทั้งหมดลงในถ้วย 2.เติมน้ำลงไปจนถึงขีด 3.คนให้เข้ากัน 4.เข้าไมโครเวฟประมาณ 2-3 นาที
  • ข้อควรระวัง1.ระวังถ้วยร้อนหลังจากอุ่นในไมโครเวฟ2.ห้ามรับประทานสารดีออกซิไดเซอร์แบบบรรจุซอง3.เก็บในที่แห้ง และเย็น4.ห้ามเก็บไว้ในที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง

  Joayo Cheese Topokki

    สินค้าขายดีของเรา “JOAYO” คือต๊อกป๊อกกีทดแทนมื้ออาหารที่บ้าน (HMR) ที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ง่ายๆ ภายใน 3 นาที สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหนึ่งปี ต๊อกปกกีเป็นอาหารที่เป็นตัวแทนของเกาหลี แต่ Joayo ของเรามีต๊อกปกกีสไตล์ฟิวชั่นที่มีซอสประเภทต่างๆ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารเกาหลีสามารถเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของต๊อกปกกีได้อย่างง่ายดาย •ปรุงง่าย สามารถรับประทานได้ ภายใน 3 นาที•พกติดตัวไปได้ทุกที่ จะทานเล่นหรือเป็นกับข้าวก็ได้ รสชาติอร่อย ทานง่าย สะดวกในการพกพาไปในทุกที่ และปรุงง่าย สามารถรับประทานได้ภายใน 3 นาที วิธีรับประทาน 1.เทส่วนผสมทั้งหมดลงในถ้วย 2.เติมน้ำลงไปจนถึงขีด 3.คนให้เข้ากัน 4.เข้าไมโครเวฟประมาณ 2-3 นาที
  • ข้อควรระวัง1.ระวังถ้วยร้อนหลังจากอุ่นในไมโครเวฟ2.ห้ามรับประทานสารดีออกซิไดเซอร์แบบบรรจุซอง3.เก็บในที่แห้ง และเย็น4.ห้ามเก็บไว้ในที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง
 • Joayo Original Topokki

  ฿60
    สินค้าขายดีของเรา “JOAYO” คือต๊อกป๊อกกีทดแทนมื้ออาหารที่บ้าน (HMR) ที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ง่ายๆ ภายใน 3 นาที สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหนึ่งปี ต๊อกปกกีเป็นอาหารที่เป็นตัวแทนของเกาหลี แต่ Joayo ของเรามีต๊อกปกกีสไตล์ฟิวชั่นที่มีซอสประเภทต่างๆ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารเกาหลีสามารถเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของต๊อกปกกีได้อย่างง่ายดาย •ปรุงง่าย สามารถรับประทานได้ ภายใน 3 นาที•พกติดตัวไปได้ทุกที่ จะทานเล่นหรือเป็นกับข้าวก็ได้ รสชาติอร่อย ทานง่าย สะดวกในการพกพาไปในทุกที่ และปรุงง่าย สามารถรับประทานได้ภายใน 3 นาที วิธีรับประทาน 1.เทส่วนผสมทั้งหมดลงในถ้วย 2.เติมน้ำลงไปจนถึงขีด 3.คนให้เข้ากัน 4.เข้าไมโครเวฟประมาณ 2-3 นาที
  • ข้อควรระวัง1.ระวังถ้วยร้อนหลังจากอุ่นในไมโครเวฟ2.ห้ามรับประทานสารดีออกซิไดเซอร์แบบบรรจุซอง3.เก็บในที่แห้ง และเย็น4.ห้ามเก็บไว้ในที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง

  Joayo Original Topokki

    สินค้าขายดีของเรา “JOAYO” คือต๊อกป๊อกกีทดแทนมื้ออาหารที่บ้าน (HMR) ที่ทุกคนสามารถรับประทานได้ง่ายๆ ภายใน 3 นาที สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหนึ่งปี ต๊อกปกกีเป็นอาหารที่เป็นตัวแทนของเกาหลี แต่ Joayo ของเรามีต๊อกปกกีสไตล์ฟิวชั่นที่มีซอสประเภทต่างๆ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับอาหารเกาหลีสามารถเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของต๊อกปกกีได้อย่างง่ายดาย •ปรุงง่าย สามารถรับประทานได้ ภายใน 3 นาที•พกติดตัวไปได้ทุกที่ จะทานเล่นหรือเป็นกับข้าวก็ได้ รสชาติอร่อย ทานง่าย สะดวกในการพกพาไปในทุกที่ และปรุงง่าย สามารถรับประทานได้ภายใน 3 นาที วิธีรับประทาน 1.เทส่วนผสมทั้งหมดลงในถ้วย 2.เติมน้ำลงไปจนถึงขีด 3.คนให้เข้ากัน 4.เข้าไมโครเวฟประมาณ 2-3 นาที
  • ข้อควรระวัง1.ระวังถ้วยร้อนหลังจากอุ่นในไมโครเวฟ2.ห้ามรับประทานสารดีออกซิไดเซอร์แบบบรรจุซอง3.เก็บในที่แห้ง และเย็น4.ห้ามเก็บไว้ในที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง
Item added To cart
X